Atenció Primerenca

L’Atenció Primerenca és el conjunt d’actuacions planificades, de caràcter global i interdisciplinar adreçades a respondre a les necessitats, transitòries o permanents, dels infants de 0-6 anys amb alteracions del desenvolupament o amb risc de patir-les.

 

L’objectiu és l’adopció de mesures encaminades a la prevenció i detecció precoç dels riscs de deficiències, i la intervenció com a procés que tendeixi a aconseguir el màxim desenvolupament físic, mental i social.

 

L’atenció primerenca és un temps important i bàsic a la vida d’un infant amb dificultats, ja que els primers anys son crítics per aconseguir el millor desenvolupament. Així mateix, l’atenció a la família beneficiarà el procés d’intervenció. Finalment, és fonamental també proporcionar l’atenció necessària a l’escola i a l’entorn de l’infant.

 Atención Temprana

La Atención Temprana es el conjunto de actuaciones planificadas, de caracter global e interdisciplinar dirigidas a responder a las necesidades, transitorias o permanentes, de los niños de 0-6 años con alteraciones del desarrollo o con riesgo de padecerlas.


El objetivo es la adopción de medidas dirigidas a la prevención y detección precoz de los riesgos de deficiencias, y la intervención como proceso que tienda a conseguir el máximo desarrollo físico, mental y social .


La atención temprana es un tiempo importante y básico en la vida de un niño con dificultades, ya que los primeros años son críticos para lograr el mejor desarrollo. Asimismo, la atención a la familia beneficiará el proceso de intervención. Finalmente, es fundamental también proporcionar la atención necesaria al colegio y al entorno del niño.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now