Psicologia

AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ EN:

 

 • Trastorns d’ansietat.

Pors i fòbies.

Ansietat per separació.

Ansietat social.

Trastorn obsessiu compulsiu.

Trastorn per estrès postraumàtic.

Ansietat generalitzada.

 • Trastorns depressius.

 • Trastorns per dèficit de atenció i hiperactivitat.

 • Trastorn negativista desafiant.

 • Trastorns generalitzats del desenvolupament 

(trastorns de l'espectre autista)

 • Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentària.

 • Trastornos de l’eliminació (enuresi i encopresi).

 • Retard mental.

INTERVENCIÓ EN CONDUCTES PROBLEMA:

 

La major part dels comportaments infantils i adolescents són resultat d’aprenentatges, i es mantenen a causa de l’efecte que produeixen al seu entorn.

 

Les psicòlogues de Camins ofereixen un servei d’intervenció dins l’àmbit familiar destinat a:

 

 • Entrenar als pares en tècniques de modificació de la conducta.

 • Canviar els comportaments inadequats del nin-adolescent a casa.

 • Incrementar els comportaments adequats i desitjats.

 • Reduir estils coercitius d’interacció pares-fills.

 • Propiciar un clima familiar agradable mitjançant patrons d’interacció positius.

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:

 

 • Trastornos de ansiedad.

Miedos y fobias.

Ansiedad por separación.

Ansiedad social.

Trastorno obsesivo compulsivo.

Trastorno por estrés postraumático.

Ansiedad generalizada.

 • Trastornos depresivos.

 • Trastornos por déficit de atención e hiperactividad.

 • Trastorno negativista desafiante.

 • Trastornos generalizados del desarrollo.

(trastornos del espectro autista)

 • Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria.

 • Trastornos de la eliminación (enuresis y encopresis).

 • Retraso mental.

INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS PROBLEMA:

 

La mayor parte de los comportamientos infantiles y adolescentes son resultado de una serie de aprendizajes, y se mantienen a causa del efecto que producen en su entorno.

 

Las psicólogas de Camins ofrecen un servicio de intervención dentro del ámbito familiar, destinado a:

 

 • Entrenar a los padres en técnicas de modificación de la conducta.

 • Cambiar los comportamientos inadecuados del niño-adolescente en casa.

 • Incrementar los comportamientos adecuados y deseados.

 • Reducir estilos coercitivos de interacción padres-hijos.

 • Propiciar un clima familiar agradable mediante patrones de interacción positivos.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now