Logopèdia

AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ EN:

 

  • Dificultats de la parla:

Retard simple de la parla.

Dislàlia.

Disfèmia.

Disglòsia.

Disàrtria.

  • Dificultats del llenguatge:

Retard del llenguatge (oral/escrit).

Trastorns específics del llenguatge (oral/escrit).

Dislèxia.

Alteració de la pragmàtica del llenguatge.

Rehabilitació auditiva.

  • Dificultats de la veu:

Disfonia.

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:

 

  • Dificultades del habla:

Retraso simple del habla.

Dislalia.

Disfemia.

Disglosia.

Disartria.

  • Dificultades del lenguaje:

Retraso del lenguaje (oral/escrito).

Trastornos específicos del lenguaje (oral/escrito).

Dislexia.

Alteración de la pragmática del lenguaje.

Rehabilitación auditiva.

  • Dificultades de la voz:

Disfonía.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now